SHOP INFORMATION

result:32 stores in total

Search conditions:

 • #Adjoinig store
 • Adjoinig store
 • Drug store

OHGA Drugstore Yoshizuka Eki Higashiguchi

Address
Joinus Yoshizuka F1, 10-8 Yoshizukahonmachi Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0046
Opening hours
9:00am-9:00pm※Opening hours may vary from pharmacy to drugstore.(Pharmacy direct)092-626-8819
Telephone
092-626-8815
 • Pharmacy
 • Adjoinig store

OHGA Pharmacy Tenyamachi

Address
6-18 Tenyamachi Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0025
Opening hours
Mon-Fri: 9:00am-8:00pm Sat: 9:00am-6:00pm
Telephone
092-283-2505
FAX
0120-19-8949
 • Adjoinig store
 • Drug store

OHGA Drugstore Befu

Address
4-14-21 Befu Jonan-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 814-0104
Opening hours
9:00am-10:00pm*Opening hours may vary from pharmacy to drugstore.*Pharmacy direct: 092-846-8720
Telephone
092-846-8710
 • Adjoinig store
 • Drug store

OHGA Drugstore Nagao

Address
3-28-1 Nagao Jonan-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 814-0123
Opening hours
9:00am-10:00pm*Opening hours may vary from pharmacy to drugstore.*Pharmacy direct: 092-526-7701
Telephone
092-526-6066
 • Adjoinig store
 • Drug store

OHGA Drugstore Wajiro

Address
2-13-35 Wajirohigashi Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 811-0214
Opening hours
9:00am-9:00pm*Opening hours may vary from pharmacy to drugstore.*Pharmacy direct: 092-605-6133
Telephone
092-605-6080
 • Pharmacy
 • Adjoinig store

OHGA Pharmacy Yakuin-odori

Address
#201 Yakuinodori Center Bldg. 4-1-27 Yakuin Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0022
Opening hours
Mon-Fri: 8:30am7:00pm Sat: 8:30am-6:00pm
Telephone
092-521-7388
FAX
0120-36-8949
 • Adjoinig store
 • Drug store

FamilyMart OHGA Drugstore Tenyamachi

Address
6-18 Tenyamachi Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0025
Opening hours
Open 24 hours, everyday*Opening hours may vary from pharmacy to convenience store.*Pharmacy direct: 092-283-2505
Telephone
092-283-6722
 • Pharmacy
 • Adjoinig store

OHGA Pharmacy Yoshizuka Eki Higashiguchi

Address
Joinus Yoshizuka F1, 10-8 Yoshizukahommachi Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0046
Opening hours
Mon-Fri: 9:00am-7:00pm Sat: 9:00am-2:00pm
Telephone
092-626-8819
FAX
0120-35-8949
 • Adjoinig store

OHGA Pharmacy Tofuro-Minami

Address
2-19-26 Tofuro-Minami, Dazaifu-shi, Fukuoka 818-0105
Opening hours
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm Sat: 9:00am-1:00pm
Telephone
092-922-5061
FAX
0120-158-120
 • Pharmacy
 • Adjoinig store

OHGA Pharmacy Shingu

Address
6-8-12 Yuusu, Shingu, Kasuya District, Fukuoka 811-0110
Opening hours
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm Sat: 9:00am-1:00pm
Telephone
092-692-5021
FAX
0120-115-517

CONTACT